2024 DSE|一文睇晒應考英文聆聽有咩要知

點樣先知我去嘅考場使唔使帶收音機同埋耳筒?

聆聽考試試場嘅廣播方式分為三種:

//電台廣播//
‡ 准考證上無標示任何符號
✅ 要帶收音機、✅ 要帶耳筒

//紅外線接收系統//
‡ 准考證上標示嘅符號:#
✅ 要帶收音機、❌ 唔使帶耳筒

//學校播音系統
‡ 准考證上標示嘅符號:&
❌ 唔使帶收音機、❌ 唔使帶耳筒

※ HKDSE 應用程式係唔會顯示你去應考嘅試場嘅廣播方式㗎!所以一定要攞准考證出嚟 check 清楚!

限制及規定

‡ 📻/收音機限制及規定 ‡

× 必須係可以收聽 FM 電台廣播嘅耳筒式收音機
× 機身體積唔可以超過 46 cm × 15 cm × 15 cm
× 必須放喺枱上面,天線 唔可以影響其他考生或阻礙通道
× 收音機內唔可以放置儲存媒體,包括但不限於:SD 卡、光碟、以及錄音帶

‡ 👂/耳筒限制及規定 ‡

× 插頭直徑 3.5 mm
× 備有兩個絕緣環
× 耳筒唔可以附有揚聲器

※ 三個絕緣環嘅耳筒,多出嚟嘅一節絕緣環係用嚟連接揚聲器訊號,因此擁有兩個絕緣環嘅耳筒係一定唔會附有揚聲器㗎

🏫 聆聽考試試場-電台廣播試場應考須知

‡ 📢/廣播方式 ‡
考試錄音經由香港電台第二台(FM 94.8 – 96.9)播放

收音機訊號點先可以收得好啲?接收問題處理

‡ 📶/收音機點先可以收好啲?
× 如果你嘅收音機備有立體聲 (Stereo Mode) 同單聲道 (Mono Mode) 兩種模式,選擇單聲道模式可以獲得較佳嘅接收效果
× 由於收音機會利用耳筒引線作為天線,拉直耳筒線比起將電線捲成一嚿可以獲得更佳嘅接收效果

‡ 🙋‍♂️/接收問題處理 ‡
× 試場主任會喺試場嘅黑板/白板上寫上校方認為嗰個地區最適宜選用嘅頻道,供各位參考
× 如果多番嘗試「追台」後接收效果仍然唔理想,請盡快舉手向監考員要求前往「特別室」應試(唔會扣分!)

溫馨提示

‡ 💡/溫馨提示 ‡
× 考試前記得檢查收音機同耳筒係咪運作良好
× 如果收音機係新買,記住熟習操作方法,監考員係唔會因為你唔識用而給予任何幫助!
× 為安全起見,最好將收音機入面嘅電池更換成新電池,試場係唔會供應額外電池!
× 你須要喺考試錄音播放完畢後除低耳筒同埋熄收音機,否則會被扣分!

🏫 聆聽考試試場-紅外線接收系統廣播試場應考須知

‡ 📢/廣播方式 ‡
× 考試錄音經由紅外線接收器播放
× 你必須自備耳筒,接駁到時提供嘅接收器收聽考試錄音,並唔需要自備收音機!

‡ 🙋‍♂️/接收問題處理 ‡
× 如果接收效果唔理想,請舉手示意,監考員會幫你更換耳筒同埋紅外線接收器
× 如果接收問題仍然存在,請盡快舉手向監考員要求前往「特別室」應試(唔會扣分!)

‡ 🏫/聆聽考試試場-電台或紅外線廣播試場特別室應考須知 ‡

電台或紅外線廣播試場特別室應考須知

特別室會透過座枱式收音機/USB 播放器/電腦播放考試錄音,你係絕對唔可以喺特別室使用自己嘅收音機聆聽電台廣播!

‡ 遇到咩情況先可以/會被安排去特別室?‡

咩情況先可以/會被安排去特別室?會唔會扣分?

以下情況去特別室應考唔會扣分:
× 所帶嘅收音機/耳筒唔能夠正常運作
× 報稱未能將收音機調校到指定電台
× 報稱收音機接收不清

以下情況去特別室應考會被扣分:
× 冇帶收音機
× 唔記得或遺失耳筒/電池
× 較報到時間遲逾 30 分鐘先至抵達試場
× 收音機體積過大
× 帶收音機以外嘅電子儀器應試

‡ 🤔/喺特別室考完試之後需要做啲咩?

喺特別室應考後,你須透過「報到易」入面嘅「特別室報告書」,確認你入特別室嘅時間同埋前往特別室應考嘅原因。你確認資料冇錯之後,按「確認」,就可以離開試場。

🏫 聆聽考試試場-學校播音系統廣播試場應考須知

📢/廣播方式
考試錄音經由禮堂喇叭播放

🤔/學校播音廣播試場並唔會有特別室!